1 Bình luận
  • thepviet
    Manchac Swamp là
    Cầu hoàn thành vào năm 1979 với tổng chiều dài là 36,6km (22,80 dặm) Cầu Manchac Swamp là chiếc cầu bắc qua đầm lầy Manchac ở Louisiana cầu chiếm một phần ba của tổng chiều dài đường cao tốc trong tiểu bang.
Website liên kết