1 Bình luận
  • SamSam
    Sao dân chúng không dâng lên cho đức vua một ít Amakong Tây Nguyên nhỉ
Website liên kết