1 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Bộ tư pháp chuẩn bị trình dự luật bưng bô, bộ VH-TT&DL và bộ Y Tế đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện trình Quốc hội thông qua sớm nhất có thể.
Website liên kết