3 Bình luận
  • honglamsg
    chỗ nào vui thì người ta tới, không vui thì người ta chuồn
  • kekin
    Cấp 3 mình 10 năm họp 1 lần, luôn đông đủ
  • anhpt_92
    công nhận là khi họp lớp hay gặp phần tử ép uống, dù từ chối rất lịch sự cũng bị kêu ca ko nể này nể kia. sau ngại đi dần
Website liên kết