11 Bình luận
  • minhquangos
    Người thì tất tả ngược xuôi
    Người thì như cho cụp đuôi trước nhà.
  • savana
    "Xoạc háng luôn có mai đào;
    Bợ đ.ít chỉ có mai vàng là sao!?"... là sao!?...
Website liên kết