1 Bình luận
  • tuanna0703
    Vừa được Chính phủ phê duyệt tăng vốn vừa được nhà nước ủng hộ việc xin nghỉ. Không biết bác Quang nhọ hay may nữa
Website liên kết