3 Bình luận
  • chaududan
    sao phải giám định, phanh hơi mà hỏng là xe tự phanh luôn
  • 5amset
    Hệ thống Phanh của các dòng Xe Cont luôn rất tối ưu để đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp, có nhiều phương án dự phòng vì Trọng tải & Kích thước xe thường rất lớn - Đã nghiện thì khỏi trình bày > Vote bắn luôn
  • Duy_Truong
    Những báo đăng tin xe mất phanh cần phải giải trình nguồn từ đâu có tin xe mất phanh, nếu không hợp lý thì phải bị phạt.
Website liên kết