50 Bình luận
  • truongthanh23
    Cái này em biết chút nên cũng mong các bác khoan hãy chửi mà nhìn tích cực hơn chút. Phải ghi nhận là trong năm qua việc tinh giản sắp xếp lại bộ máy được thực hiện rất mạnh. Đơn cử như ngành em thuộc Bộ Tài chính, thực hiện sắp xếp lại các tổ, đội, sáp nhập các chi cục với con số không nhớ chính xác nhưng cũng tương đối lớn. Tất nhiên việc này trước mắt chưa tác động mạnh nhưng lâu dài sẽ giảm rất nhiều lãnh đạo và biên chế do giảm các đầu mối.
Website liên kết