29 Bình luận
  • motbit
    Mạnh dạn chọn D, vì D là đáp án em thấy dễ hiểu nhất
Website liên kết