8 Bình luận
 • vinhvx45
  cãi nhau ỏm tỏi ở phần bình luận. Không biết quan tâm đến vấn đề này làm gì?
  Chắc để an ủi rằng Mẽo văn mình còn xả nói chi bần nông quê ta à
 • vinhvx45
  cãi nhau ỏm tỏi ở phần bình luận. Không biết quan tâm đến vấn đề này làm gì?
  Chắc để an ủi rằng Mẽo văn mình còn xả nói chi bần nông quê ta à
 • AvanSutoLatsu
  Rác ở đây thấy chủ yếu là hoa giấy chứ không phải rác do người tham gia vứt
 • bienpham1986
  Xứ mẽo thì cũng như xứ ta chăng?

  Em không nghĩ là như vậy.
 • minhtoanqtm
  Thực ra đâu cũng là con người, có chăng là bên ấy số lượng người có ý thức nhiều hơn ta, luật nghiêm hơn ta.
 • hungskate
  E ghét cái trò pháo giấy, pháo kim tuyến dã man. Đúng kiểu xả rác bất chấp ấy. Thời nào rồi còn xài loại đó. Công nghệ Ánh sáng giờ thay thế đc tất cơ mà
 • hungltmed
  dọn được là được :v
Website liên kết