4 Bình luận
  • drupal
    Có vẻ mấy chủ đề chính trị luôn nhạy cảm. Ghi 2 bình luận mà vô chẳng thấy cái nào.
  • neversad5tons01
    e không biết gì nhiều, chỉ được thầy giáo dậy rằng ~64 tấn vàng được chở về nước Đại Việt bằng xe tăng.
Website liên kết