9 Bình luận
  • goldenf
    với mình thì đơn giản, thiếu cái gì thì kiếm cái đó
  • 4O4
    @goldenf thật sự khâm phục mấy bạn viết ra được những bài như này.
    Mie, chữ đâu lắm thế.
Website liên kết