15 Bình luận
  • tieuphu
    Vừa đúng lúc hết hợp đồng thu phí cao tốc Trung Lương. Có lẽ phát hiện trước đó rồi.
Website liên kết