15 Bình luận
 • 02274
  Số 0 rất hữu dụng. Một cán bộ cho hay. Thường thì anh hay nói: 0 có chuyện...
 • 4O4
  Nói số 0 chi cho nó mơ hồ mà đa nghĩa.
  Giờ hỏi số Pi, số Planck từ đâu ra còn không ai trả lời được, huống chi là hiểu được hết ý nghĩa của nó.
  • HuyThai
   @4o4 số Pi do Archimedes tính ra mà, dựa trên diện tích gần đúng của hình đa giác bao hình tròn gần nhất
 • TanNg
  Bài đọc cũng vui, nhưng quan điểm cốt lõi nhất coi số không là "không có gì" thì có vẻ hỏng.
 • 4O4
  Mà nói "số 0" là "phát minh" thì sai hoàn toàn, dùng chữ "tìm ra" như Columbus tìm ra Châu Mỹ mới đúng. Vì không có con người thì "số 0" cũng tồn tại rồi.
 • 02274
  Số 0 rất hữu dụng. Một cán bộ cho hay. Thường thì anh hay nói: 0 có chuyện...
Website liên kết