18 Bình luận
  • mr_bear
    "Ban đầu tôi chỉ quen chơi, nhưng chơi nhiều tôi lại nghiện" chắc ý anh Quang vậy
Website liên kết