7 Bình luận
 • signoreV
  Yeah! Chuẩn xác quá rồi. .
  Người Việt là một thứ gì đó rất mong manh dễ vỡ, dễ bị làm hư, dễ bị....
 • VTV
  Góp phần gây ô nhiễm môi trường nữa, toàn dùng hộp xốp, hộp nhựa, túi bóng. Trong miền Nam thấy sử dụng hộp xốp rất nhiều, mấy tỉnh miền Tây, trên kênh rạch cũng thấy hộp xốp nổi lềnh phềnh
 • PinkWear
  Mấy hôm nay gọi Grap chắc phải X3 .
 • 4O4
  Làm hư cả thế giới, riêng gì người Việt
 • Duy_Truong
  Yeah! Yeah! Ai làm hư em đi. Dê dê. A a.
 • Lehoang_0104
  Thai vì phải lết đít đi mua, thời gian đó nó làm đc việc khác, lại còn tạo ra việc khác (giao hàng) thêm cho người khác nữa, một công nhiều việc
Website liên kết