17 Bình luận
  • fast_furious
    Mai lại có thêm bài: Chống lâm tặc, cán bộ kiểm lâm chặt hết cây để chúng không có cơ hội ra tay
  • rinkuvn
    @nhatlamottit cũng phường trộm chó thôi bác hơi, chẳng qua có hơi dính tới xã hội đỏ nên giờ khai vậy đánh lạc hướng thôi, chứ dân đen thì mọt gông rồi.
Website liên kết