17 Bình luận
  • fast_furious
    Mai lại có thêm bài: Chống lâm tặc, cán bộ kiểm lâm chặt hết cây để chúng không có cơ hội ra tay
Website liên kết