1 Bình luận
  • kspm
    Đọc tít, đọc tít thấy tò mò, đọc thông điệp phụ thấy dữ dội, xong rồi ngó đến kênh gửi tin thôi thì cười cái rồi đọc bài
Website liên kết