8 Bình luận
 • Langtu2000
  TQ mà tưởng Việt Nam. Quân đốn mạt. Xem mà giận run người.
 • nongran
  Dạo này thấy nhiều link đau lòng quá, nhưng sự thật là vậy. Tự thấy bản thân cần phải thay đổi tốt lên trước khi mong xã hội thay đổi.
 • Lehoang_0104
  VN cũng zị thôi, đâu chỉ TQ
 • manarola
  Thương thay cho các Em. Khốn nạn thật.
 • tomjerry
  Súc vật, xem mà ứa nước mắt. Điều còn đáng thương và đáng hận hơn, đó là rất có thể những em bé này sau lớn lên sẽ bị nhiễm bạo lực từ cha mẹ chúng. Và cũng rất có thể cha mẹ chúng là sản phẩm lỗi từ bạo lực gia đình của thế hệ ông bà - SÚC VẬT
 • manu_mapu
  Cái câu mình sợ nhất là "Thương cho roi cho vọt"
  "Đánh con đau 1 lòng mẹ đau 10"
  Những người xuống tay đánh con chỉ cần chậm lại một chút, chịu nghĩ một chút, mọi thứ sẽ dễ sống hơn nhiều.
Website liên kết