1 Bình luận
  • Jennyhp
    Đây là bi kịch chung của những người gặp tai nạn giao thông. Ra đường tự nhắc mình đi cẩn thận, an toàn cho mình, an toàn cho người khác. Còn bố mẹ vợ chồng con cái chờ ở nhà
Website liên kết