1 Bình luận
  • kekin
    Uầy, giờ xem lại mới thấy có mấy quả lia máy sặc mùi điện ảnh. Giờ phim TVB sao quay đơn giản hơn hồi xưa nhỉ?
Website liên kết