8 Bình luận
  • thinker
    Cùng lúc, Ericsson cũng 'sập bẫy' trên sân Mỹ Đình. Còn người thừa kế Huawei sập bẫy trên đất Canada.
Website liên kết