9 Bình luận
  • TKM
    @02274 hỏi ngu ở hội nghị chắc sẽ được tặng mũ cối vào đầu.
Website liên kết