3 Bình luận
 • TuyPhong
  Cho tôi bỏ phiếu ông này!
  • qsilk
   @tuyphong Chưa rõ khả năng thế nào nhưng có vẻ ông ấy là người có tiền và không thiếu tiền đến nỗi tìm 1 cái ghế để ngồi và vơ vét.
  • qsilk
   @qsilk Tuy nhiên môi trường làm việc của VFF có lẽ sẽ khác với môi trường làm việc của doanh nghiệp.
Website liên kết