5 Bình luận
  • taicv
    @02274 tại vì có gì đâu mà nói, năm này năm khác lôi đầu thằng "cơ chế" ra chửi chứ có ai dám chửi thằng cha của nó đâu
Website liên kết