6 Bình luận
  • dr_dzung
    Bảo kê của 1 cái chợ đầu mối cũng phải thủ tướng ra mặt, hoan hô chiến sĩ công an. Bảo sao cỡ Vũ "nhôm" 10 năm thanh tra không ra cái mẹ gì.
Website liên kết