15 Bình luận
  • ntmj27
    Ở Việt Nam cũng có 1 bộ tộc có tục này (không nhớ ở vùng nào), lý do chính là khu vực quá hẻo lánh, cộng đồng bé dẫn đến hôn nhân cận huyết quá nhiều, họ làm thế để bổ sung nguồn gen mới.
Website liên kết