9 Bình luận
  • pat123
    @doivuithe ơn trời là chúng nó còn quá ngu, nếu không để cái loại này nhởn nhơ ngoài xã hội không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Website liên kết