3 Bình luận
  • qsilk
    Đọc bài lại nhớ đến câu chuyện ngã tư. Thấy bán được là ai cũng nhảy vào rồi cuối cùng chết cả lũ. Rồi lại kêu ẫm ĩ giải cứu với hỗ trợ.
  • ntkien
    Cái này chết trên quy mô toàn cầu. Táo với cam bên tây lông nó cũng vứt đầy ra, giá rẻ thúi.
  • kunboi256
    cô bạn cùng lớp đại học về quê bán cam up FB khoe suốt ngày, chat group nhóm lớp thì kể là mỗi năm đợt từ 12-15 toàn dc vài tỏi tiền lời.
Website liên kết