8 Bình luận
 • HuyThai
  404 rồi chắc lo startup đọc được
 • Marissa
  Nghe có vẻ hay nhưng startup mọc ra rồi chết nhiều lắm. CP mua sản phẩm của startup rồi sau đó vận hành ra sao nếu nó chết?
 • Rantanplan
  startup lúc nào cũng đầy khiếm khuyết về sản phẩm, trong khi chính phủ toàn các bài toán lớn phục vụ công ích,

  hay a Hùng nói startup VT, FPT nhỉ??
 • Hakan
  thực ra không nên mua, mua về thì ông CP cũng vứt góc. Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp, do anh Hùng làm chủ tịch quĩ luôn. sau 3-5 thoái vốn, thoái vốn theo hình thức mà CP không cần lợi nhuận, chỉ cần bảo toàn vốn. Thực ra thành lập quĩ và mô hình kiểu này, a Hùng làm chủ tích là phù hợp nhất.
  • TanNg
   @hakan Đầu tư khởi nghiệp bảo toàn vốn hơi bị khó đấy. Tỷ lệ rủi ro quá cao.
  • Hakan
   @tanng : em đọc thấy anh Hùng đưa ra giải pháp mua mà. đầu tư khỏi nghiệp đúng là thực sự khó mà anh.
  • Hakan
   @tanng một góc khác, nhiệm kỳ a Hùng mà giải quyết được triệt để bài toán chính phủ điện từ trọn gói, từ TW đến địa phương, thì đã là thành công vượt trội rồi.
Website liên kết