6 Bình luận
  • PhamTuyen
    Hôm trước em đi với ông ba khách hàng 85-82 tuổi. Ông lúc nào cũng gọi bà là honey, darling. Em thấy vui vui mới hỏi, chắc ông phải yêu bà ấy lắm nên mới suốt ngày gọi bà kiểu trìu mến thế.

    Ông ấy kéo em ra một góc rồi nói: suỵt, tao quên cmn tên bà ấy là gì rồi, nhưng sợ éo dám hỏi.
Website liên kết