16 Bình luận
  • tancodien
    Tôi đồng ý với việc nhắc tên doanh nghiệp. Bác nào đồng ý giống tôi giơ tay!
  • kekin
    Cái này mình cũng nghi, định ignore nhưng có bài báo của Tuổi Trẻ backup, thế là tin, và còn nhờ @manu_mapu vẽ cho cái ảnh, thế là yên tâm share.

    Diễn biến là thế. Song song thì mình ngạc nhiên vì có quá nhiều người lại phức tạp lên rồi ngồi phân tích cả nghìn chữ chỉ chứng minh đây là chương trình tào lao. Họ siêng đến mức khi nhà tổ chức công bố con số 5 tỷ rồi mà vẫn còn ngồi đó phân tích Đúng là người thông minh có khác, toàn làm chuyện siêu nhân.
Website liên kết