24 Bình luận
  • markbowden
    @vtv Rút máu nhân sự bằng mức lương gấp vài lần nhưng dùng một thời gian cũng thải loại hoặc giảm lương . Nói chung là thiếu đạo đức
  • VTV
    Nhảy vào lĩnh vực gì chả thâu tóm, gạ mua từ Pega, Viễn Thông A tới Ocean mart, Fivimart. Không mua được thì cũng hút máu nhân sự cho sống dở chết dở. Chắc thế nào chả ngỏ lời với anh Quảng nổ rồi nhưng chưa qua nổi vòng đàm phán nên không công bố.
Website liên kết