24 Bình luận
  • goldenf
    Nếu giải quyết theo yêu cầu của nguyên đơn phá nhà, trả lại thửa đất số 19 thì gây lãng phí, làm thiệt hại lợi ích của đương sự


    Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, ai đời tòa lại đi lo cho lợi ích của đương sự thế lợi ích của người bỗng dưng bị mất đất thì ai lo
  • vadaihiep
    Chuẩn công lý diễn hài đây rồi
Website liên kết