2 Bình luận
 • AvanSutoLatsu
  Block là cục gạch, chain là dây xích. Dây xích quấn cục gạch là cái tạ xích.
 • vcd2403
  Block: trói, phong toả
  Chain: dây xích
  Blockchain: khổ dâm
  Lúc đầu thì sướng, xong rồi đau thấy mịa luôn -.-
Website liên kết