12 Bình luận
  • 02274
    @chungvnid
    - vụ thằng nhà báo các chú làm hay lắm
    - hihi, em còn phải bỏ ra đống tiền bịt mồm thằng Mẽo, còn phải học bác nhiều
    - nỡm ạ
Website liên kết