2 Bình luận
  • Scouter
    Thông tư mới về cập nhật danh mục các thuốc được thanh toán BHYT thì 1/1/2019 mới hiệu lực. Trong đó có nhiều thuốc sinh học thế hệ mới được thêm vào
  • HuyThai
    80tr sao trước bảo chúng nó không thèm tham gia
Website liên kết