2 Bình luận
  • phonglee2404
    Gặp tôi là khởi tố mấy ông PCCC ấy. Năm nào cũng vô lấy phong bì chứ có kiểm tra đâu. Còn nhà dân thì chẳng có tuyên truyền hướng dẫn gì. Đi học pccc thì 3 ngày còn 3 tiếng.
Website liên kết