11 Bình luận
  • bienpham1986
    Phản đối title phụ. Người Phi lai thì có thể xinh, người Phi không lai xấu nhé (theo quan điểm của em là thế) vì họ có khung người và các nét rất thô, lại còn đen nữa.
Website liên kết