17 Bình luận
  • Quanth
    @concovn : Khách thốt lên "vãi l*, cả cái bảo tàng to tổ bố mà chỉ cái con cak này thôi á" chứ bác
  • ConCoVN
    Sau khi bảo tàng nhận hiện vật của bác bảo vệ về trưng bày 1 thời gian ...
    1 chị lao công của bảo tàng trước khi chết cũng đi hiến tạng và mong muốn tặng bảo tàng cái l* của mình để trưng bày vì chị ấy thấy khách sau khi xem thấy cái của quý đó đều thốt lên vãi l* mà bảo tàng lại chưa có cái l* nào ...
Website liên kết