1 Bình luận
  • markbowden
    Hạ cánh hộ xuống mấy hành tinh dạng khí cái. Khó nhất thì hành tinh nào dễ hơn, hạ cánh được mấy lần rồi
Website liên kết