2 Bình luận
  • cuato
    Quan trọng nữa là pin dùng được bao lâu, thay giá bao nhiêu
    • markbowden
      @cuato Giá thì lấy giá xe dùng Pin Liti - giá xe dùng Acquy . Tuổi thọ thì có số lần nạp - xả tiêu chuẩn đó
Website liên kết