6 Bình luận
  • HansNam
    thủ đô Manila và cả nước Philippines vừa 2 tháng trước đã phải chịu siêu bão Mangkhut rồi, họ không sắp xếp được sân cũng có thể thông cảm
Website liên kết