8 Bình luận
  • totaltinh
    Bên mình làm cho CP 3 dự án, Chuyên nghiệp và tiền mạnh lắm. làm với đối tác Thái nhiều mới hiểu vì sao trong đời phải đi tu 1 tháng. Người Thái hầu như không biết nổi giận .
Website liên kết