13 Bình luận
  • KaZaT
    Lỗi đánh máy, đúng là “không có biển hiệu mại dâm”. Chúng tôi mà thấy ai treo biển là bắt ngay không bỏ lọt tội phạm.
Website liên kết