30 Bình luận
  • chipping
    Ngày xưa ngồi chung bàn, mỗi lần làm kiểm tra là cố gắng làm thật nhanh, để 2 tay duỗi ra phía trước bàn, con bạn phía trong chồm ra nộp bài cho thầy đi ngang qua thu bài thế lại... trọn 1 cặp ...
Website liên kết