21 Bình luận
  • thinker
    phá sản nhiều thì thời gian trung bình để đào ra 1 block lâu hơn. Để giữ vững thời gian giữa 2 block là 10p (đối với bitcoin) thì hệ thống tự động giảm độ khó, dễ đào hơn. Như vậy chi phí đào 1 block giảm, về lý thuyết sẽ thu hút người mới vào đào (tự cân bằng).

    Nếu giá sụt nhanh quá khả năng tự cân bằng thì cũng rủi ro.

    Khi ko còn máy đào nào nữa, giao dịch ko đc xác nhận. Hệ thống bị đông cứng.

    Khi ko còn node nào nữa, toàn bộ blockchain biến vào hư vô. Ta có thể lưu 1 bản làm bảo tàng
Website liên kết