16 Bình luận
  • downfall
    ... nhưng thu nhập bình quân của họ gấp 20 lần Việt Nam, tính ra tiền mua xăng hàng tháng của họ bằng dân ta đi ăn bát phở
Website liên kết