1 Bình luận
  • Rantanplan
    đinh ninh câu trả lời là gì, có thể xem hình vẽ rút ống thở.

    quan điểm kinh doanh như start up khá hay, tức là làm cái mới, sáng tạo, thì cũng ít bỏ chi phí vào quảng cáo, cạnh tranh, tăng cơ hội chia sẻ chung cho mọi người,

    gọi là xhcn trong lòng tư bản
Website liên kết