1 Bình luận
  • hungskate
    Bò này dùng máy sous vide nấu thì sẽ ra các mức độ: rare, medium rare hay welldone tuyệt đối chuẩn luôn. Nhà hàng tây giờ nó hay xài như thế.
Website liên kết